Presentació del Congrés de Cultura Catalana a Cullera el 1977.