Cartell de les jornades intercomarcals de difusió i debat dels àmbits d’ordenació del territori, economia, indústria, agricultura, navegació i pesca, turisme i esport i lleure a Sabadell el 1977.