“Cançons del món per a un poble”, concert a l’estadi del Futbol Club Barcelona l’11 de juliol de 1976.