El passat 29 de març vam fer la presentació oficial de la commemoració del 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) on vam presentar també, els projectes i les activitats que durem a terme enguany a la Fundació, dins el marc de la commemoració. 

L’acte de presentació va tenir lloc al Pati de Columnes de l’ICAB, un escenari molt especial, ja que va ser la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, presidida per Miquel Casals Colldecarrera, els que van aprovar el gener de 1975 per unanimitat impulsar i organitzar el Congrés de Cultura Catalana. A més, vam comptar amb la presència de l’Hble Sr. Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat que va tancar l’acte, també de l’actriu Montserrat Carulla i de l’escriptor Sebastià Portell els quals van llegir el Manifest de la Cultura Catalana, per reivindicar-ne la vigència. 

PRESENTACIÓ: 

En primer lloc, el President de la Fundació, Miquel Strubell va iniciar l’acte donant la benvinguda als assistents i a les autoritats i va destacar la importància del Congrés pel que va ser la mobilització popular des de diferents sectors de la societat catalana, així com també, va afirmar que “cal recordar el Congrés i donar-lo a conèixer a les noves generacions”.

A continuació, Marta Rovira, Directora de la Fundació, va presentar els projectes que ja hem realitzat i els que estem realitzant, com són: 

  • “40 anys, 40 entrevistes”: 40 entrevistes realitzades a personalitats que van estar vinculades al Congrés les quals les podeu trobar publicades a aquest mateix web, dins l’apartat “40 Testimonis del Congrés“.
  • “El Congrés al Territori”: Projecte per reivindicar la importància del factor local i territorial durant el desenvolupament del Congrés, amb el suport i col·laboració de diversos ajuntaments on al llarg d’aquest any volem realitzar conferències i activitats.
  • Simposi d’Història. “El Congrés de Cultura Catalana. Un balanç des de l’actualitat”: realitzarem un Simposi acadèmic que aporti coneixement històric sobre el Congrés, tindrà lloc els dies 30 de juny i 1 de juliol a la seu de l’IEC. Tota la informació del Simposi la podeu trobar publicada tant aquest web Simposi d’Història del Congrés i al web de la Fundació
  • Web del Congrés: va fer la presentació oficial, també, d’aquest web com a portal dedicar al Congrés de Cultura Catalana

També, va anunciar alguns projectes que realitzarem al llarg d’aquest any amb motiu de la commemoració, com ara:

  • Webdoc: Amb l’objectiu de potenciar la interacció de diferents elements multimèdia integrats en una plataforma online, amb una narrativa que ajudi a l’espectador a conèixer amb profunditat els diferents aspectes del Congrés de Cultura Catalana. 
  • “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana”: Realització d’un documental que explicarà què va ser el Congrés a partir d’entrevistes i situnat-lo en el marc de la transició i veient que 40 anys després els paral·lelismes són evidents.
  • Acte final de la commemoració: Aquest acte tindrà lloc el 27 de novembre, quan farà 40 anys exactes de la cloenda del Congrés

Un cop va acabar d’explicar els projectes va donar pas a representants d’algunes entitats significatives durant el Congrés:

També vam tenir la sort de poder escoltar les vivències del Congrés i què va significar per part d’Eliseu Climent, representant del País Valencià, i a Isidor Marí, representant de les Illes Balears.

A més, també vam comptar amb la presència de l’actriu Montserrat Carulla, que també va participar al Congrés, i de l’escriptor Sebastià Portell, els quals van fer una lectura del Manifest de la Cultura Catalana amb el qual va concloure el Congrés l’any 1977 i que actualment en reivindiquem la seva vigència. 

Per tancar l’acte, l’Hble. Sr. Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat, va pronunciar unes paraules, va emfatitzar que “40 anys després del Congrés de Cultura Catalana, vivim un nou moment fundacional” i va afirmar que hi ha certes similituds amb el moment actual que viu el país, “temps de llibertats i progrés”. 

Us deixem un recull d’imatges de l’acte de Presentació del 40è aniversari