El Congrés de Cultura Catalana va estar constituït per diversos organismes que vetllaven pel bon funcionament d’aquest. En l’etapa ja definitiva del Congrés de Cultura Catalana els organismes que formaven la seva estructura eren els següents: