Un dels objectius del Congrés era crear mitjans d’infraestructures i de difusió cultural, ja que s’havien de potenciar les eines per tal de normalitzar la nostra cultura. La idea de les Accions era, ja que les Campanyes tractaven de sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania, les Accions havien d’oferir un material gratuït als secretariats locals, de barri i de comarques per tal d’actuar en les seves demarcacions i arribar a més gent. Hi van haver tres Accions al Congrés de Cultura Catalana: la de Teatre, la de Cinema i l’Escolar.