El número 295 de la Resvista de Catalunya, de Juliol-Agost-Setembre de 2016, dedica un dossier al Congrés de Cultura Catalana, en motiu del 40è aniversari de laseva celebració.

Aquest dossier inclou els articles següents:

  • Editorial

El Congrés de Cultura Catalana, represa i renovació, Lluís Durán

  • Dossier

40 anys del Congrés de Cultura Catalana.Un lloc per al Congrés en la història de la Transició, Marta Rovira Martínez

Una campanya per a un metacongrés, Ramon Folch

Llengua i sociolingüística en el marc del Congrés de Cultura Catalana, Isidor Marí Mayans

Del tot al no-res, o quan la Transició et passa pel mig, Patrícia Gabancho

Els Països Catalans i el Congrés de Cultura Catalana del anys 1975-77, Enric Pujol