Els promotors de l’Àmbit d’Antropologia i Folklore van ser els antropòlegs August PanyellaRamona Violant del Principat, que van presentar i elaborar una ponència a la ciutat de Perpinyà, juntament amb Joan Francesc Mira del País Valencià i Josep Antoni Grimalt de les Illes Balears.

Aquest àmbit va tenir dificultats per a presentar un programa de resolucions unitari. Els delegats de Mallorca, Biel Majoral i Toni Artigues, van dimitir d’aquest àmbit perquè consideraven un menyspreu el concepte de Folklore, consideraven que era millor utilitzar el terme de “cultura popular”. La cloenda de l’àmbit, celebrada a Perpinyà el 15 d’Abril del 1977, va ser la primera en realitzar-se de tot el Congrés de Cultura Catalana. Un cop presentades les Resolucions, més endavant, varen tornar a editar una refosa dels treballs.

Resolucions de l’Àmbit d’Antropologia i Folklore

20161108_130126

Carpeta de l’àmbit d’antropologia i folklore.