L’Àmbit de Mitjans de Comunicació es va subdividir en un seguit de diverses ponències o subàmbits els quals no varen aconseguir una certa autonomia. Els subàmbits en què es va subdividir van ser: Premsa escrita, Televisió, Ràdio, Relacions Públiques i Publicitat. Jaume Fabre va ser el coordinador de l’àmbit, el delegat del subàmbit de premsa i l’encarregat de redactar la ponència. Jaume Muñoz i Assumpció Cortés van coordinar l’àmbit des del País Valencià i les Illes, respectivament. Pel que fa al subàmbit de Ràdio els delegats van ser Teodor Garriga i Salvador Escamilla, mentre que pel que fa a l’àmbit de Televisió els delegats van ser Anna Balletbò i Sergi Schaaff. Cal esmentar que els subàmbits de Premsa i Televisió van estar coordinats tant amb les Illes com amb el País Valencià, mentre que la resta de subàmbits només van funcionar a nivell de Catalunya.

La cloenda d’aquest àmbit es va celebrar a la ciutat de Figueres el 30 d’Octubre de 1977 amb un cert desinterès per part dels professionals de la premsa escrita i sense gaire èxit, ja que nombrosos professionals de l’àmbit estaven centrats en la idea de realitzar un Congrés de Periodistes Catalans.

Segons Jaume Fabre (Serra d’Or, núm. 718), el Primer Congrés de Periodistes Catalans va ser hereu del Congrés de Cultura Catalana. La inexistència d’una estructura democràtica que els donés suport, va fer que aquest primer congrés es recolzés “en els comptats periodistes que, entre 1975 i 1977, havíem format part de l’àmbit dels mitjans de comunicació del Congrés de Cultura Catalana i que fos presentat com una continuació de les activitats d’aquest àmbit, un cop acabat el CCC.”

Resolucions de l’Àmbit de Mitjans de Comunicació