Imatges extretes del fons fotogràfic de la Fundació

Actes del Congrés de Cultura Catalana a l’Aplec del Puig al País Valencià, el 23 d’octubre del 1977.