Col·lecció de postals comarcals dels Països Catalans on s’hi representen les figures històriques, polítiques, literàries, artístiques i científiques més rellevants de cada comarca, així com els monuments, les activitats i la gastronomia més característica de cada població. Tal i com s’esmenta, aquesta col·lecció de postals va ser editada per la campanya d’Identificació del territori i Identificació lingüística.