D’un començament, aquesta campanya es va trobar ja amb algunes accions muntades amb anterioritat, com ara: la reivindicació de l’oficialitat que el Secretariat del Congrés de Vic havia projectat a Osona, la campanya realitzada a l’Alt Urgell i, les dues campanyes (Oficialitat del català i Cooficialitat del català) que ja estaven en marxa.

Des de la campanya Ús oficial del català del Congrés de Cultura Catalana es va demanar el suport d’un patronat d’Honor format pels doctors Antoni M. Badia i Margarit, Manuel Sanchis-Guarner i Francesc B. Moll, i l’equip de sòcio-lingüistes de l’Àmbit de Llengua del Congrés. Tot i el suport d’aquest patronat d’Honor, el responsable de dur a terme aquesta campanya va ser l’escriptor Jaume Fuster, membre del Secretariat Cultural del Principat, del Comitè Executiu, de la Comissió Permanent i delegat, també, de l’àmbit de Producció Literària del Congrés de Cultura Catalana.

La Campanya va constar de tres  treballs diferents:

Els objectius principals d’aquesta campanya van ser:

  • La recollida de firmes pel Manifest
  • La informació a la població dels Països Catalans de l’oficialitat de la nostra llengua.
  • L’actuació en l’ensenyament del català i en català a tots els nivells.

Del Manifest es varen recollir un total de 399.422 signatures: 289.100 firmes al Principat, 64.775 firmes al País Valencià i 45.547 a les Illes. A banda d’això, aquesta campanya va editar 200.000 adhesius i més de 50.000 cartells del pintor Joan Pere Viladecans i del grafista Pasqual Giner, a més d’uns fullets Un poble una llengua, elaborats pel Secretariat de les Illes i Per l’oficialitat del català al País Valencià escrits pels Consells Populars de Cultura Catalana del País Valencià, que juntament amb el Manifest i l’Informe sobre l’ús oficial del català van servir d’instrument de difusió del programa de la campanya. A més, pel que fa el festival poètic “Price-Congrés” es va editar una antologia i manuscrits dels poetes catalans més destacats.

L’acte de cloenda d’aquesta campanya es va celebrar al Puig de Santa Maria al País Valencià, durant el XII Aplec del Puig. En aquest acte es va lliurar el Manifest als polítics, diputats i senadors que hi varen assistir.