Presentació del Congrés de Cultura Catalana a Granollers el febrer de 1977.