Cartell de les conferències sobre la història de Sant Feliu el 1976.