Cartell de la comissió de Madrid del Congrés de Cultura Catalana fet per Pepe Pla.