Actes de presentació del Congrés de Cultura Catalana amb la conferència escola, llengua i estatut a Muro del Comtat