Nit de Festa Popular organitzada pel Congrés de Cultura Catalana a Muro del Comtat