8a renovació de la flama de la llengua a Perpinyà el 1977.