Imatges cedides per Jaume i Anton Muns i extretes del Fons de la Fundació