8a renovació de la flama de la llengua a Montserrat el 20 de febrer de 1977, en defensa de la llengua catalana dut a terme pels grups excursionistes.