L’Acció Escolar a diferència de les altres dues no va ser assumida per l’Àmbit d’Estructura Educativa, sinó que Josep Espar i Ticó va ser l’encarregat de coordinar i dirigir aquesta Acció.

Tot va començar, quan Josep Maria Socías Humbert va lliurar un taló en nom de l’Ajuntament de Barcelona i s’arribà a l’acord de lliurar a l’Ajuntament  de Barcelona uns carnets escolars de 100 pessetes cadascun. Es van lliurar els carnets escolars a la Delegació d’Ensenyament de l’Ajuntament. Tot i això, en Josep Espar plantejà que calia oferir alguna cosa als infants de les escoles municipals que tinguessin carnet. Maite Manyé, secretària de la Campanya per les Institucions, va passar a treballar a l’Acció Escolar, juntament amb Esperança Sans.

El primer material que van presentar va ser un Joc de l’Oca dels Països Catalans. Després, van fer una edició especial de Tretzevents i de Cavall Fort, amb un text d’Oriol Vergés sobre Què vol dir ser catalans? I van realitzar un àudio-visual sobre Història. A més, van adreçar cartes a totes les escoles privades demanant que es fessin congressistes i que compressin carnets escolars pels alumnes. Ho van fer, també, a Girona, Tarragona i Lleida, a banda de Barcelona.

Una de les tasques més positives de l’Acció Escolar va ser la preparació i la visita dels alumnes amb carnet escolar a l’exposició Què és i què ha estat la cultura catalana, de la Fundació Miró.  Aquesta va ser exhibida entre el 26 de novembre de 1977 i el 8 de gener de 1978, amb la intenció d’arribar a la població, explicant quina era la realitat dels Països Catalans i el seu context, fent-ne una panoràmica històrica i cultural i, tanmateix, explicant alguns àmbits del Congrés.

 

Exposició de què és i què ha estat la cultura catalana