El 12 i 13 de Juny de 1976 es varen reunir a Calella tots els representants de tots els Secretariats Culturals dels Països Catalans. D’entrada el Secretariat Cultural del Principat es trobava amb tres obstacles difícils de resoldre:

  • Poca coordinació amb els Secretariats Culturals dels altres PPCC.
  • Els desnivells entres els diferents àmbits, 25 en total, que conformaven el Congrés.
  • Manca de finançament pressupostat, no es varen elaborar pressupostos previs per tenir en compte els treballs que es durien a terme posteriorment.

La reunió de Calella la qual va tenir lloc a la discoteca de l’Hotel Presidente, va servir per discutir la feina feta, el contingut de tots els àmbits i l’Estat actual del Congrés. Aquesta reunió també va servir per debatre  sobre el manifest que es pretenia realitzar un cop finalitzades les tasques de cada àmbit. Segons una ressenya de l’Avui (15/06/76) “la importància de la reunió d’aquests dos dies consisteix a haver marcat les directrius per a una nova etapa del Congrés en la qual els àmbits hauran d’emprendre els treballs d’investigació i mobilització cultural que tenen com a objectiu”. 

També, es va debatre sobre la realització d’unes campanyes de sensibilització de la ciutadania, a més, d’establir el full de ruta  del Congrés tot i que no de manera concreta sinó, encara, de forma més ideològica.