Els dies 18 i 19 de Setembre de 1976 els representants dels Secretariats Culturals es varen reunir a Lloret de Mar, concretament a l’Hotel Monterrey, per elaborar una definició final del què havia de ser el Congrés. La Vanguardia Española el 10 de setembre del mateix any anunciava que a Lloret es reunirien el Secretariat Cultural, el Comitè Executiu i l’equip de Gestió del Congrés “para fijar el programa de actos de los diferentes ámbitos” i establir els mecanismes financers.

A la reunió de Lloret la definició del Congrés i la planificació dels actes va ser molt més precisa i exacte que no pas la reunió de Calella. És durant aquests dies que es va realitzar la planificació exacte del què seria el Congrés de Cultura Catalana. A diferència de la reunió de Calella, a la qual es varen establir els criteris principals del Congrés i més ideològics, a Lloret es va decidir com portar-los a la pràctica. A més, també es van aprovar les cinc campanyes de sensibilització i mobilització que es portarien a terme per tot el territori dels Països Catalans i es va acordar que es realitzarien accions de teatre i de cinema, tot i que més tard s’afegí l’acció escolar. Es va decidir que cada àmbit presentaria els seus treballs a una població diferent i en dates escalonades abans d’acabar el Novembre de 1977 data en què s’acabaria el Congrés. Van debatre la proposta de Joan Triadú sobre la redacció d’un Manifest de la Cultura Catalana, a més també, van aprovar els pressupostos, entre altres coses.