La Comissió Permanent va ser l’òrgan executiu del Congrés que tenia la responsabilitat d’organitzar  les tasques que aquest comportés. El President i el Secretari de la Comissió Permanent eren el degà i el secretari del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Miquel Casals Colldecarrera i Josep Pi-Sunyer i Cuberta, respectivament.

Aquesta Comissió Permanent estava formada per una vuitantena de persones les quals procedien de:

  • L’IEC (Institut d’Estudis Catalans).
  • Entitats pertanyents al Secretariat Provisional.
  • Membres del Secretariat Cultural.
  • Entitats designades per la Comissió Permanent del País Valencià.
  • Entitats designades per la Comissió Permanent de les Illes.
  • Entitats designades per la Comissió Permanent de la Catalunya Nord.
  • Entitats designades per la Comissió Permanent del Principat d’Andorra.
  • Representació de les persones del món cultural i artístic del Principat, el País Valencià, les Illes, Catalunya Nord i Andorra que no estaven associades.
  • Representants d’entitats de les comarques del Principat agrupades per vegueries.
  • Altres entitats culturals i populars significatives.

A més, la Comissió Permanent tenia la possibilitat de constituir comissions específiques, com per exemple va constituir una Comissió de Finances, una Comissió de Premsa i una Comissió de Relacions Públiques, entre altres.

Membres de la Comissió Permanent.