La Comissió Promotora del Congrés de Cultura Catalana estava constituïda per totes les entitats d’arreu dels Països Catalans adherides al Congrés. El President i el Secretari de la Comissió Promotora eren el Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, el senyor Miquel Casals Colldecarrera i el Secretari, també, del Col·legi d’Advocats de Barcelona, el senyor Josep Pi-Sunyer i Cuberta.

Aquesta Comissió Promotora era l’òrgan organitzatiu que posseïa la màxima responsabilitat del Congrés, era informada periòdicament a través de les sessions plenàries, però tanmateix, delegava la seva capacitat operativa a la Comissió Permanent i al Secretariat Cultural.