El Comitè Executiu va ser l’òrgan rector del Congrés el qual surt de la Comissió Permanent i  estava format per 27 membres. Aquest va ser l’òrgan que permanentment va estar reunit i tenia la responsabilitat delegada de la Comissió Permanent per resoldre les qüestions que es poguessin plantejar.

Membres del Comitè Executiu: