El Patronat d’Honor del Congrés de Cultura Catalana va estar constituït per un sol patronat a tots els Països Catalans. Aquest estava format per un President i cinc Vice-Presidents, un per cadascun dels territoris que formaven part del Congrés.

Membres del Patronat d’Honor: