En el fascicle sobre el moviment obrer i l’autonomia es centra en l’afectació que aquesta tindria sobre la classe treballadora.

Treballadors de Siemens (Jaume i Anton Muns)

S’analitza la situació que patia la classe treballadora, tenint en compte els diversos problemes d’aquesta classe, des d’aquells que eren estrictament laborals, passant per les seves condicions socials de vida, i finalment, tractant la immigració, doncs molts treballadors d’arreu de l’estat varen arribar a Catalunya al ser expulsats de les seves terres per les dures condicions de vida. Una vegada es trobaven a Catalunya, començaven a conviure amb unes costums, llengua i cultura diferents, a més d’acabar vivint en barris separats i marginats a causa del sistema econòmic i polític del règim antidemocràtic, el qual buscava aturar les concentracions urbanes i el contacte entre obrers de diferents procedències, més enllà de la jornada laboral, per evitar la solidaritat.

Segons el fulletó aquests problemes no tenien perquè ser solucionats mitjançant l’autonomia, doncs certament aquesta no faria desaparèixer la societat de classes, però la consideraven com una eina de defensa i organització de les classes treballadores, la qual permetria una millora en les seves condicions gràcies a l’ampliació de les llibertats col·lectives i individuals de la població.

És per aquesta raó, per la possibilitat d’un ampli reconeixement de les llibertats, que defensaven l’autonomia com a eina que garantiria les organitzacions sindicals, i que permetria la possibilitat de participació en l’elaboració i l’aprovació de lleis en les autonomies, que duria a concedir més control en l’aplicació de lleis sense una burocràcia tant entorpidora, com una eina que possibilités acabar amb els ghettos i la marginació de les classes treballadores i finalment una eina de solidaritat entre pobles.  

 

Font consultable al Pavelló de la República: Congrés de Cultura Catalana. El movimiento obrero y la autonomía, Ketres, 1977

 

Redactat per Sandra Moncusí