El 28 de gener de 1975, encara sota la dictadura franquista, la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona va aprovar l’organització d’un Congrés en defensa de la cultura catalana. Aquell Congrés, que es va dur a terme entre els anys 1976 i 1977, va ser la primera mobilització ciutadana massiva organitzada, més enllà de les manifestacions de la protesta antifranquista, i va marcar l’inici de la Transició a Catalunya i als Països Catalans.

El Congrés de Cultura Catalana va mobilitzar a més de 12.800 persones, entre experts, acadèmics i ciutadans i a més de mil entitats al voltant dels debats sobre com hauria de ser la societat catalana en democràcia.

La  implicació de les persones, de les entitats civils d’arreu del territori i de molts dels Ajuntaments dels Països Catalans va ser el que va permetre el bon desenvolupament del Congrés. 

Com hi pots col·laborar?

Com llavors, ara necessitem també d’aquesta participació per dur a terme, durant tot el 2017, els projectes dissenyats per commemorar el 40è aniversari  d’ aquest  Congrés, sorgit de la mobilització popular de diferents sectors de la societat civil catalana amb dos objectius principals: la normalització de l’ús de la llengua catalana i  la defensa de la cultura catalana en el marc dels Països Catalans.

Pots col·laborar amb una aportació econòmica al compte corrent : ES82.0182.3326.7802.0013.4846
  • Per rebre el justificant de l’entitat, així com el certificat fiscal cal indicar al concepte de la transferència el nom complet, el NIF i el correu electrònic.
  • Les aportacions s’adreçaran a Fundació Congrés de Cultura Catalana que, com a entitat declarada d’utilitat pública, permet desgravar els donatius en les següents condicions:
  • Per a residents a l’estat espanyol: Desgravacions (Llei49/2002, de 23 de desembre de 2002) fins a un 90% de deducció. Per a persones jurídiques: Deducció de la quota íntegra per l’impost de societats del 35% de l’import de la donació.
  • Per a més informació: info@fundccc.cat

 

Fundació Congrés de Cultura Catalana

Rambla de Catalunya, 31, principal 1a B
08007 Barcelona

Tel.: 93 410 68 66
Email: info@fundccc.cat