Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, deis textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, copia, comunicació pública,  distribució, manipulació,  i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest web pot contenir enllaços a pagines externes de les quals Fundació Congrés de Cultura Catalana no es responsabilitza ni deis continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.

Fundació Congrés de Cultura Catalana pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no esta subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Fundació Congrés de Cultura Catalana no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar !’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota   l’usuari de llicencia o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa – Les dades facilitar-les pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Fundació Congrés de Cultura Catalana (Rambla Catalunya, 31 Principal 1 B 08007 Barcelona) i amb el CIF 008650970 i la finalitat dels quals és només de suport a les persones de contacte. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@fundccc.cat.

La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Fundació Congrés de Cultura Catalana faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remes a Fundació Congrés de Cultura Catalana per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Drets  – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web  pertanyen a Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Baixa de la llista de correu  electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a info@fundccc.cat i fer  la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

LOPD

Dret  d’accés

Telèfon +34934106866 . info@fundccc.cat  www.fundccc.cat

Rambla de Catalunya, 31, principal 1a B
08007 Barcelona

Totes  les  persones  que  ho  desitgin  poden  exercir  el dret  d’accés   per  saber  quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Fundació Congrés de Cultura Catalana. (*)

Dret  de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació  de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades  en els fitxers de Fundació Congrés de Cultura Catalana. (*)

Dret  a oposició

Totes  les persones  que ho desitgin  poden  exercir  el dret  d’oposició de les dades  de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Fundació Congrés de Cultura Catalana. (*)

Dret  a cancel·lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Fundació Congrés de Cultura Catalana. (*)

(*)De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.