Extret del llibre de Jaume Fuster (1978). El Congrés de Cultura Catalana. ¿Qué és i què ha estat?. Les eines, 38. Barcelona: Editorial Laie. 

El primer delegat de l’àmbit d’Arts Plàstiques va ser el senador Alexandre Cirici Pellicer, no obstant, degut a la seva dedicació a la política va haver d’allunyar-se del Congrés un cop redactats els esborranys dels treballs de l’àmbit, seguidament, qui va agafar les regnes de l’àmbit va ser Antoni Mercader el qual va ser-ne delegat fins que aquest va acabar.

L’àmbit oscil·lava entre dos extrems, tal com explica Jaume Fuster al llibre El Congrés de Cultura Catalana, què és i què ha estat? D’una banda, hi participaven els artistes plàstics, però també hi participaven els teòrics de l’art els quals van encarregar-se d’elaborar les Resolucions de l’àmbit. Cal destacar el treball dedicat a l’estat actual dels museus a Catalunya. L’àmbit va ser a nivell de Països Catalans gràcies a les aportacions d’Andreu Alfaro i Tomàs Llorens del País Valencià, tot i que a Mallorca les aportacions dels artistes no es varen traduir en aportacions teòriques. La cloenda d’aquest àmbit es va celebrar a Eivissa el 19 de Setembre de 1977, amb una sessió acadèmica on hi hagué molt poca assistència.

Resolucions de l’Àmbit d’Arts Plàstiques