L’àmbit de Dret del Congrés de Cultura Catalana va ser un dels àmbits que va tardar més a engegar-se, degut a que no acabava d’estar cohesionat. Hi havia discrepàncies entre els delegats responsables d’aquest àmbit. Després d’uns quants canvis de delegats, finalment, l’Agustí Bassols, membre del Comitè Executiu, va delegar l’àmbit a l’Albert Malaret, el qual juntament amb la Maria Rosa Panadès van ser els coordinadors de l’àmbit al Principat. Aquest àmbit no va assolir coordinar-se a nivell de Països Catalans per la falta de voluntat de totes bandes.

Un dels objectius principals d’aquest àmbit era bastir de nou les grans institucions polítiques catalanes: el Parlament i la Generalitat per proveir-les de més competències. Es van crear 11 ponències per tal d’aconseguir una millor eficiència, la més rellevant va ser la d’Administració de Justícia.

Respecte les Resolucions d’aquest àmbit les quals es van presentar el 6 novembre de 1977 a Manresa degut a que l’any 1892 s’hi van aprovar les Bases de Manresa, en primer lloc, fan un repàs de la història de Catalunya i de les seves institucions al llarg de les diferents etapes que ha patit la nostra nació. Cal dir, que el Congrés Jurídic Català, celebrat amb anterioritat, va restar interès als treballs d’aquest àmbit.

Resolucions de l’Àmbit de Dret

20161108_130631

Cartell dels actes finals de l’àmbit de dret.