El quinzè àmbit del Congrés de Cultura Catalana va ser el que estava dedicat a la Música dels Països Catalans. La precarietat de la cultura viva del país, degut als quaranta anys de foscor i d’odi envers les institucions catalanes, va afectar a totes les varietats de l’univers musical, el qual es va veure totalment desplaçat. D’aquesta manera, en la temptativa de reestructurar la consciència cultural, calia partir de noves premisses, en funció d’elements tècnics de penetració i culturització de què es disposava a l’acabament de la dictadura franquista. El franquisme entenia la música com un element d’ornamentació i no com un element cultural. Així doncs, des del Consell de l’àmbit  de Música del Congrés de Cultura Catalana afirmaven que calia pensar en una actuació política, per tal de crear una cultura viva al si del poble. Quan es parla de cultura viva, significa que cal facilitar l’eina perquè la música sigui una activitat creadora de consciència i un acte de participació que no limiti la seva funció a una receptivitat passiva.

Els delegats d’aquest àmbit van ser Manuel Valls i Oriol Martorell pel Principat, Vicent Ros pel País Valencià i Salvador Pons per Menorca. En aquest àmbit es volia realitzar una ponència ambiciosa que toqués tots els aspectes de la creació, la reproducció i l’educació musical. Els delegats van acordar que el més immediat i fonamental que calia fer era una bona pedagogia musical i una bona difusió. També, el fet de crear institucions amb capacitat de dotar el nostre poble d’una infraestructura de coneixements musicals, del qual estava mancat.

Aquest àmbit va elaborar un Pre-projecte de Resolucions, el qual va ser debatut a Montserrat i on es va aprovar el projecte definitiu. L’acte final es va celebrar a Menorca, a la ciutat de Ciutadella el 10 de Juliol de 1977, tot i que estava fet plenament al Principat, amb la presència de valencians i menorquins es va donar un toc de Països Catalans. Tanmateix, a les resolucions finals sí que es feia referència al conjunt dels Països Catalans. L’objectiu d’aquest àmbit va ser elaborar un diagnòstic de futur i professional.

Resolucions de l’Àmbit de Música

thumbnail_20161018_122935

Cartell de la trobada a Montserrat de l’àmbit de música.