Extret del llibre de Jaume Fuster (1978). El Congrés de Cultura Catalana. ¿Qué és i què ha estat?. Les eines, 38. Barcelona: Editorial Laie. 

El primer delegat d’aquest àmbit va ser Jordi Bèrrio, el qual va ser substituït, més tard, per Miquel Albert. Al Principat només es va fer un treball sobre esport, mentre que al País Valencià, el sociòleg Salvador Salcedo va elaborar tot sol un estudi sobre el lleure. Aquest àmbit, també, va tenir certs problemes. D’una banda, el Consell d’Àmbit tenia una visió de l’esport com una pràctica personal i no com una visió d’espectacle tal i com aquest s’ha transformat els últims anys. D’altra banda, hi van haver dificultats d’entesa entre el Centre Excursionista Català i el Congrés de Cultura Catalana. La cloenda d’aquest àmbit va tenir lloc a Sabadell el 9 d’Octubre de 1977 , amb una certa desorganització i amb dificultats tècniques per part del Secretariat Local.

Resolucions d’Esport i Lleure

Programa d’actes de l’àmbit d’Esport i Lleure