Aquesta campanya va ser la més afectada per les eleccions generals del 1977, a partir del 15 de Juny ja no va funcionar. El responsable de la campanya va ser el polític Rafael Ribó. L’Objectiu d’aquesta darrera campanya era la sensibilització popular a l’entorn de la recuperació de les institucions polítiques de tots els Països Catalans.

Es van realitzar més de 70 actes a barris i poblacions. A Catalunya es van editar més de 50.000 fullets sobre, Què és l’autonomia?, l’Autonomia i el món obrer, l’Autonomia i l’escola, l’Autonomia i la sanitat, l’Autonomia i l’agricultura, l’Autonomia i la justícia, l’Autonomia i els joves, l’Autonomia i la dona, etc. També, es va reeditar l’Estatut del 32.

L’acte central de la campanya va ser el 2 d’Abril al Palau d’Esports de Barcelona on conjuntament amb els sindicats CC.OO., SOC, UGT i USO es va celebrar un gran míting. L’únic sindicat que no hi va participar va ser la CNT.

A les Illes es van fer unes exposicions sobre figures autonòmiques d’abans de la guerra, com ara: Gabriel Alomar, Andreu Crespí, Emili Darder, etc.; també s’edità el text Per l’Autonomia i el fullet Què és l’Autonomia. Al País Valencià la campanya va organitzar les festes per a l’autonomia a totes les comarques, un antic projecte d’Eliseu Climent. I a Andorra es va editar un llibre sobre textos constitucionals “L’Estat Andorrà”.

La cloenda de la campanya es va celebrar el 30 d’Octubre a la ciutat de Cornellà de Llobregat on hi van participar unes 2.000 persones.

Míting al Palau d’Esports de Barcelona

Documents gràfics extrets de: Arxiu Fotogràfic de Barcelona i Dipòsit Digital de la UAB.