Extret del llibre de Jaume Fuster (1978). El Congrés de Cultura Catalana. ¿Qué és i què ha estat?. Les eines, 38. Barcelona: Editorial Laia. 

L’Àmbit de Producció Literària neix de la divisió que el Secretariat Cultural va fer de l’àmbit de Producció Artística en subàmbits autònoms: Arquitectura i Disseny, Música, Arts Plàstiques, Cinema, Teatre i Producció Literària. Aquest àmbit és el que genera més notícia, i també, més activitat. Segons Lluís Duran, el fet literari ha caminat estretament vinculat al desplegament de la catalanitat, és peça bàsica a una concepció de la Renaixença. El moviment catalanista ha bastit, tenyit i ha eixamplat la projecció de la literatura catalana. D’aquesta manera, la producció literària i editorial catalana permetia percebre que, malgrat el franquisme, no es partia de zero.

Quan tot just començava el Congrés de Cultura Catalana, uns quants escriptors i crítics literaris van organitzar el I Encontre d’Escriptors dels Països Catalans a Gandia (La Safor) a principis de juny de 1976 on van dissenyar quina havia de ser la seva aportació al Congrés. Hi van participar 63 escriptors presidits per Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés, i s’hi van adherir per escrit 80 escriptors més de tots els Països Catalans. Durant els mesos de Desembre, Gener i Febrer següents van realitzar un seguit de debats públics sobre:

  • “L’escriptor català sota el franquisme”.
  • “Què passa amb el llibre infantil”.
  • “L’escriptor català i l’ús de la llengua”.
  • “L’escriptor català i la política”.
  • “Per una literatura nacional i popular”.

Després de cada un d’aquests debats, una trentena d’escriptors redactaven unes ponències sobre aquests i un cop finalitzats, una comissió estudià un projecte d’estatuts de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana els quals van ser redactats per l’advocat Antoni Pelegrí i aprovats per una comissió formada per Josep Maria Castellet, Xavier Bru de Sala, Núria Mínguez, Benvingut Moyà i Miquel Arimany; i es va nomenar una comissió gestora per tal d’aprovar els estatuts i legalitzar l’Associació.

A principis d’abril de 1977 un equip format per Toni Serra i Damià Pons (Illes), Eduard J. Verger, Josep Piera (País Valencià) i Jaume Fuster (Principat) van redactar a Mallorca el projecte de Resolucions d’aquest àmbit les quals van ser aprovades i presentades al Santuari de Lluc (Mallorca) el 30 d’Octubre de 1977 per unes 500 persones. La cloenda d’aquest àmbit es va celebrar entre les ciutats de Mallorca i Ciutadella i els actes realitzats s’emmarcaven en l’homenatge a Gabriel Alomar.

Els poetes de l’àmbit van participar a la Campanya de l’Ús oficial del català i van editar una Antologia de poesia catalana i una Carpeta de Manuscrits. També, participaren en la preparació de les sessions del Price-Congrés que es van celebrar a Barcelona, València i Mallorca, i a 10 comarques diferents del Principat. 

Tanmateix, els escriptors i poetes van participar a una sèrie de publicacions, i els seus escrits van ser utilitzats durant el Congrés per diversos àmbits i publicacions, reivindicant la utilització del català.

Podeu trobar més informació al bloc de Miquel López i Crespí.

Resolucions de l’Àmbit de Producció Literària

Programa d’actes de la cloenda de l’àmbit de Producció Literària

Anunci de l’àmbit de producció literària a Sant Boi de Llobregat.